ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Информация относно Администратора на лични данни:

ЗЕНИТ 94 ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 103871935

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Г. С. Раковски“ №24

Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, ул. Драгоман №5

Телефони за връзка: 052/ 602490, 612723

Мобилни телефони: 0886744888, 0888750070

Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 35513, издаден на 04.06.2012г.

Във връзка с регламента за закона за защита на личните данни, политиката на агенцията определя правилата по събиране, обработка и съхраняване на личните данни, предоставени доброволно от клиентите на ЗЕНИТ. 

Събирането и обработването на лични данни се извършва само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Лични данни се събират и обработват единствено за нуждите на ЗЕНИТ 94 ООД, при строго спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.Ние не носим отговорност за верността на подадените данни.

ЗЕНИТ 94 ООД събира и обработва лични данни на своите клиенти, при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот, и се придържа изцяло към законовата рамка, регламентираща защитата на личните данни.

Личните данни се защитават от загуба, унищожение, манипулация, неправомерен достъп и неправомерно разкриване. Данните НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ с цел реклама, маркетингови, статистически проучвания, политически агитации и др. 

Информацията се съхранява на хартиен носител и на технически средства за
определения период от време, съгласно законовите изисквания.

 

При въпроси свързани със защитата на личните данни, свържете се с нас на посочените контакти.

 

 

 

 images77777

“ЗЕНИТ 94” ООД е лицензирана фирма за подбор на персонал и управление на човешки ресурси от Министерството на труда и социалната политика с Удостоверение № 2236

Удостоверение за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Република България №2236 издадено от МТСП на 09.03.2017г.

Агенция по заетостта - Защита на личните данни

 

 

obuchenie

ЦПО към "ЗЕНИТ 94“ ООД е един от първите частни учебни центрове в гр. Варна за компютърно и чуждоезиково обучение на хора от всички възрасти. Притежаваме лиценз издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/.

Лицензия на ЦПО № 200312081, издадена от НАПОО на 14.09.2004г.

НАПОО - Политика за защита на личните данни