Агенцията за подбор на персонал към "ЗЕНИТ 94" ООД е лидер в областта на подбора, обучението, квалификацията и преквалификацията на персонал и управление на човешките ресурси!

Център за професионално обучение към "ЗЕНИТ 94" ООД организира и провежда професионални и чуждоезикови обучения, обучения по програма "Аз мога повече",  дистанционни обучения, тренинги и семинари!

business-women2

За нас

  • 1