ОТДЕЛ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 images77777

“ЗЕНИТ 94” ООД е лицензирана фирма за подбор на персонал и управление на човешки ресурси от Министерството на труда и социалната политика с Удостоверение № 2236

Извършва подбор на кадри, чрез професионална мрежа от контакти и в кратки срокове може да ви осигури специалисти и мениджъри от различни области: финанси, търговия, маркетинг, информационни технологии, логистика, производство, администрация и др.

През изминалите години ние натрупахме богат опит в осигуряването на пълната гама от консултантски услуги в областта на Човешките ресурси.

Съблюдаваме строга конфиденциалност по време на целия процес на подбор.

Извършваме подбор на кадри чрез професионална мрежа от контакти.

Изцяло защитаваме интересите, както на фирмите-клиенти, така и на кандидатите.

В нашите екипи работят професионалисти доказали своите качества и умения пред нашите клиенти.

Напълно запазваме поверителността на всяка информация, споделена с нас от клиента и не я разкриваме пред трети страни.

В състояние сме да подпомогнем избора Ви на служители от най-низшите до най-висшите позиции във вашата организация при строга конфиденциалност по време на подбора.

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"

obuchenie

ЦПО към  "ЗЕНИТ 94“ ООД е един от първите частни учебни центрове в гр. Варна за компютърно и чуждоезиково обучение на хора от всички възрасти. Притежаваме лиценз издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ с лицензия № 200312081/ 01.11.2003г.

 ЦПО към „ЗЕНИТ 94„ ООД е включен в списъка на доставчиците на услуги, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съгласно чл. 7, ал. 2 от ПМС 251/21.10.2009 г. 

За качеството на учебният процес се грижат над 30 хонорувани преподаватели, 3 секретар-консултанти,  методисти и технически персонал.Уютна обстановка, съвременно оборудвани учебни зали, квалифициран преподавателски състав - всичко това Ви осигурява отлични възможности за обучение и получаване на степен на професионална квалификация на МОН по следните професии, специалности:

В Център за професионално обучение към  “ЗЕНИТ 94” ООД, можете да се обучите получите по следните професии, специалности и да получите Свидетелство за професионална квалификация на МОН - Образец 3-54:

Професионално направление „Търговия на едро и дребно“, код 341    

1.Професия „Продавач-консултант”, код 341020
Специалност „Продавач-консултант”, код 3410201, СПК – 2

Професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, код 344

2.Професия  “Оперативен счетоводител”, код 344030
Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, СПК – 3

Професионално направление „Администрация и управление“, код 345

3.Професия „Сътрудник в бизнес услуги“, код 345040
Специалност „Бизнес услуги , код 3450401 – СПК – 2

4.Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код: 345050
Специалност “Малък и среден бизнес” , код 3450501, СПК – 2

5. Професия “Касиер”, код 345060
Специалност “Касиер”, код 3450601, СПК – 1

6.Професия “Икономист”, код 345120
Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204, СПК – 3

7.Професия „Икономист“, код 345120
Специалност „Земеделско стопанство“, код 3451203,  СПК – 3

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 346
8. “Офис-мениджър”, код 346010
Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101, СПК – 3
9. “Офис-секретар”, код 346020,
Специалност “Административно обслужване”,  код 3460201, СПК – 2

Професионално направление „Приложна информатика“, код 482

10. Професия “Оператор на компютър”, код 482030,
Специалност “Текстообработване”, код 4820301, СПК – 1

Професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, код 621

11. Професия „Растениевъд„ код: 621030
Специалност „Селекция и семепроизводство”, код 6210305, СПК- 2

12.Професия:” Фермер“,  код 621060
Специалност: “Земеделец“,  код 6210601,  СПК – 2

13.Професия:” Фермер“,  код 621060
Специалност: „Производител на селскостопанска продукция“, код 6210602, СПК – 3

14.Професия “Животновъд”, код 621050
Специалност „Говедовъдство“, код 6210502, СПК - 2

15.Професия “Животновъд”, код 621050
Специалност “Овцевъдство”, код 6210503, СПК - 2.

16.Професия „Работник в животновъдството“, код 621120
Специалност: „Овцевъдство и козевъдство“, 6211202 – СПК -1

17.Професия „Работник в животновъдството“, код 621120
Специалност:  „Говедовъдство и биволовъдство“, код 6211201 – СПК-1

18.Професия „Агроеколог„ код 621140
Специалност: Агроекология, код 6211401 – СПК -3

Професионално направление Градинарство /паркове и градини/ , код 622

19.Професия: код 622020 Озеленител
Специалност: 6220202 Парково строителство и озеленяване СПК: 2

20.Професия: код 622030 Работник в озеленяването
Специалност: 6220301 Озеленяване и цветарство СПК:

Професионално направление Горско стопанство, код 623

21.Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060
Специалност „Лесокултурни дейности“, код 6230601 – СПК-1

22.Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060
Специалност „Дърводобив“, код 6230602 – СПК-1

23.Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060
Специалност „Дивечовъдство“, код 6230603 – СПК-1

24.Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060
Специалност „Билкарство“, код 6230604 – СПК-1

25.Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010,
Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3

Професионално направление „Социална работа и консултиране“, код 762

26.Професия “Сътрудник социални дейности”, код 762020
Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, СПК – 3

27.Професия „Помощник - възпитател”, код 762030
Специалност „Помощник - възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК – 3

28. Професия „Социален асистент”, код 762040
Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК –

29. Професия „Социален асистент”, код 762040
Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК – 2

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, код 811

30. Професия “Хотелиер”, код 811010
Специалност “Организация и управление на хотел”, код 8110101, СПК – 3.

31. Професия “Сервитьор - барман”, код 811080
Специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801,  СПК – 2

32. Професия “Камериер”, код 811030
Специалност ”Хотелиерство”, код 8110301, СПК – 1

Професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“, код 815

33.Професия „Фризьор”, код 815010
Специалност „Фризьорство”, код 8150101, СПК – 2

34.Професия „Фризьор”, код 815010
Специалност „Организация и технология на фризьорските услуги”, код 8150102, СПК - 3

35.Професия „Козметик”, код 815020
Специалност „Козметика”, код 8150201, СПК – 2

36.Професия „Козметик”, код 815020
Специалност „ Организация и технология на козметичните услуги”, код 8150202, СПК – 3

37.Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030
Специалност „ Маникюр, педикюр и ноктопластика”, код 8150301, СПК – 2
    
38.Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030
Специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност”, код 8150302, СПК – 3

Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851

39. Професия „Еколог”, код 851010
Специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, СПК – 3