ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“ - ВАРНА

Вид обучение

Бр. часове

Продължи

телност

Цана при индивид. обучение

за уч.ч.

Цена в група

Начало на обучението

Английски език за възрастни -начинаещи от A1

30 уч.ч.

10 дни

12лв.

90лв.

18.06.2018г.

Английски език за възрастни - напреднали от A2, B1, В2, С1

60 уч.ч.

20 дни

12лв.

180лв.

18.06.2018г.

Английски език за деца и ученици

30 уч.ч.

10 дни

12лв.

90лв.

18.06.2018г.

Английски език - специализирани курсове

30 уч.ч.

10 дни

12лв.

90лв.

18.06.2018г.

Немски език за възрастни - начинаещи от A1

30 уч.ч.

10 дни

12лв.

90лв.

18.06.2018г.

Немски език за възрастни - напреднали от A2, B1, В2, С1

60 уч.ч.

20 дни

12лв.

180лв.

18.06.2018г.

Немски език за деца и ученици

60 уч.ч.

20 дни

12лв.

180лв.

18.06.2018г.

Немски език - специализирани курсове

30 уч.ч.

10 дни

12лв.

90лв.

18.06.2018г.

Френски език за начинаещи и напреднали

30 уч.ч.

10 дни

12 лв.

90лв.

18.06.2018г.

Испански език за начинаещи и напреднали

30 уч.ч.

10 дни

12 лв.

90лв.

18.06.2018г.

Италиански език за начинаещи и напреднали

30 уч.ч.

10 дни

12лв.

90лв.

18.06.2018г.

Руски език за начинаещи и напреднали, деца, ученици и възрастни

30 уч.ч.

10 дни

12лв.

90лв.

18.06.2018г.

Гръцки език –начинаещи от А1

30 уч.ч.

10 дни

15лв.

90лв.

18.06.2018г.

Португалски език – начинаещи от А1

30 уч.ч.

10 дни

15лв.

90лв.

18.06.2018г.

Английски, немски, италиански, испански, португалски, руски език - комуникативни умения и подготовка за интервю за работа

20уч.ч.

10 дни

300лв.

 

18.06.2018г.

Български език за чужденци

20уч.ч.

10 дни

300лв.

 

11.06.2018г.

 

 

ОБУЧЕНИЯ СТАРТИРАЩИ НА 16.06.2018г.

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА ПРОДУКТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА“ – цена 250лв.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – 220лв.

ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ И ЕКИПНА ЕФЕКТИВНОСТ - 220лв.


ИНДИВИДУАЛНИ И ОНЛАЙН БУЧЕНИЯ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ – ЦЕНА 150лв.

 • Агроекология и климат – 18часа
 • Биологично земеделие – 18часа
 • Обучение по част от професия "Фермер" - 150часа
 • Опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор
 • Обучение по Подмярка 6.1. - "Стартова помощ за млади земеделски производители"
 • Обучение по Подмярка 6.3 - „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЕЖЕГОДНИ ОБУЧЕНИЯ – ЦЕНА 130лв.
Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба РД-07-2

 • Координатор по безопасност и здраве в строителството -задължителен ежегоден курс по наредба РД 07-2 и Наредба № 2
 • Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
 • Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.
 • Екология и опазване на околната среда

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ СТАРТИРАЩИ НА 12.06.2018Г.

 • ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД
 • ЕКОЛОГ
 • ХОТЕЛИЕР
 • ФЕРМЕР

Издава се Свидетелство за професионална квалификация на МОН, образец 3-54

Цена на всяко обучение - 600лв. Записване на 0888750070, 0886744888

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ СТАРТИРАЩИ НА 15.06.2018г.

 • ОФИС-МЕНИДЖЪР
 • ОФИС-СЕКРЕТАР
 • ИКОНОМИСТ
 • СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
 • СЪТРУДНИК В БИЗНЕС УСЛУГИ
 • СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

Издава се Свидетелство за професионална квалификация на МОН, образец 3-54

Цена на всяко обучение - 300лв. Записване на 0888750070, 0886744888