ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към "ЗЕНИТ 94" ООД - Варна е одобрен доставчик на услуги от Агенцията по заетостта по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

ЗАПАЗЕТЕ СИ МЯСТО В НАШИТЕ ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ НА ТЕЛ. 0888750070

ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ:

Английски език - начало 05.10.2017г. - от A1
Немски език - начало 19.09.2017г. - от A1
Иинформационни технологии -10.10.2017г.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ:

Еколог

Техник-лесовъд

Офис мениджър

Социален работник

Социален асситент

Хотелиер

ТРЗ и личен състав

Валутен касиер

Оперативен счетоводител

Офис секретар

Икономист

Записване и повече информация в гр.Варна, ул. Драгоман № 5, 0888750070, 0886744888

 

ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ПО 39 СПЕЦИАЛНОСТИ - ВКЛЮЧВАНЕ ВЕДНАГА!