Четвъртък, 11 Януари 2018 00:00

Мениджър на хотел

Написана от

ТЪРСИМ за свой клиент F & B МЕНИДЖЪР за 4-звезден бутиков хотел

ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:
- Завършено висше образование;
- Минимум 2 години опит на длъжността;
- Добро владеене на английски език;
- Много добри компютърни умения - Ms Office; хотелска програма Clock;
- Владеенето на втори чужд език е предимство;
- Инициативност, креативност и отговорност;
- Умения за мотивация и организация на екип и персонал;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Планиране, ръководство и контрол на отдел „Хранене”;
- Отговаря за координацията на всички фази при посрещане, настаняване и изхранване на групи и индивидуални клиенти /банкетни функции, корпоративни събития в хотела, гости/;
- Координира тези дейности на дневна база, съвместно с Главен готвач и отговорник търговска зала;
- Съдейства на клиентите при планирането на мероприятия и избор на меню;
- Следи за ежедневната финансова отчетност и движение на наличността;
- Предлага и следи Промоционалните оферти в отдела;
- Поддържа преки контакти с местния бизнес и търговските партньори на хотела;
- Одобрява /съвместно с Главен готвач и Управител/ и предлага нови менюта за кухня сезонни и целогодишни;

ХОТЕЛЪТ ПРЕДЛАГА:
- Целогодишен и дългосрочен ангажимент;
- Отлични условия на работа и възможност за развитие;
- Мотивиращо заплащане, ТД, СО.

Ако искате да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография със снимка на e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
За повече информация, можете да се свържете с нас: 0886744888

 

 

 

 

 

 

 

Четвъртък, 11 Януари 2018 00:00

Председател на пункт за технически прегледи

Написана от

Председател на пункт за годишни технически прегледи на автомобили

Изискванията към кандидатите са:
- Средно или висше образование със специалност ДВГ, автомобилна техника, автомобилен транспорт, технология и управление на транспорта и др.
- Минимум три години опит по специалността по трудова книжка;
- Компютърни умения;
- Подходящи кандидати са учители по практика, инструктори за обучение на водачи на МПС, монтьори на автомобили и водачи на селскостопанска техника или шофьори-монтьори, инженери-механици и др.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
- Постоянна работа в утвърдена компания;
- Работно време - 8.00 до 18.00ч., неделя се почива и 1 ден през седмицата по график;
- Отлично заплащане и условия на работа, ТД, СО.

За кандидатстване, моля обадете се на телефон: 0886744888, 052/ 612723
Адрес: Варна, ул. Драгоман № 5, ет. 3

Четвъртък, 11 Януари 2018 00:00

Складов работник за немска компания

Написана от

СКЛАДОВ РАБОТНИК за утвърдена немска компания за професионални инструменти и градинска техника

Изисквания:
- Средно образование;
- Отговорен и организиран;
- Умения за работа в екип;
- Желание за дългосрочен ангажимент;
- Предимство опит с електрокар/мотокар;

Фирмата предлага:
- Дългосрочен ангажимент;
- Работа в съвременно оборудвана складова база с голям набор технически средства за товаро-разтоварна дейност;
- Нормирано работно времея събота и неделя се почива;
- Отлични условия на работа и заплащане, ТД, СО.

За кандидатстване, моля заповядайте в офиса на ЗЕНИТ в гр. Варна, ул. „Драгоман“ № 5
от 10ч. до 13ч. или се свържете с нас на 052/612723, 0888750070

Търсещите работа са освободени от такси и комисионни, в съответствие с Чл. 2 и Чл. 4
от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Четвъртък, 11 Януари 2018 00:00

Главен счетводител

Написана от

Търсим за свой клиент Главен счетоводител

Изисквания към кандидатите:
-Висше икономическо образование, специалност счетоводство и контрол или финанси;
-Опит на подобна позиция – минимум 3 годиниа
-Много добра компютърна грамотност - да ползва - Word, Excel, Power Point, интернет и счетоводен софтуер „Плюс – минус„, „Уоркфлоу“
-Умение за работа с офис техника
-Висока степен на организираност, гъвкавост и аналитично мислене;
-Работно ниво на владеене на английски език

-Предпочитана възраст за кандидатите до 50 години

Отговорности:
-Спазва изискванията на Националните и Международните счетоводни стандарти и вътрешните правила на предприятието и представянето им в официални отчети на предприятието.
-Изпълнява процедурите за отчитане на инвестиционните разходи в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Международните счетоводни стандарти и вътрешните правила на предприятието
-Носи отговорност за съхраняване на работната документация.
-Следи за сроковете по договорите – неустойки, гаранции, фактуриране и заплащане.

Предимства на позицията:
-Отлична работна атмосфера и условия на труд;
-Възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие.
-Трудов договор на пълно работно време с 6 мес. пробен период
-Работно време от 8.30 - 17часа, 5 дни в седмицата
-Условията за социално, здравно осигуряване, застраховане - съгласно трудовото законодателство за тази длъжност
-Предлагано възнаграждение 1200лв. - нето

За кандидатстване, моля изпратете актуална автобиография със снимка.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

При интерес от страна на клиенти, регистрирани в ЗЕНИТ, моля свържете се с нас: 0886744888

Вторник, 02 Януари 2018 00:00

Оперативен счетоводител

Написана от

Търсим за свой клиент Оперативен счетоводител с минимум 1 година стаж

Изисквания към кандидатите:
-Висше икономическо образование, специалност счетоводство и контрол или финанси;
-Опит на подобна позиция – минимум 1 годиниа
-Много добра компютърна грамотност - да ползва - Word, Excel, Power Point, интернет и счетоводен софтуер „Плюс – минус„, „Уоркфлоу“
-Умение за работа с офис техника
-Да познава Законът за счетоводството, нормативните актове, свързани с отчетността в предприятията: ЗКПО, ЗДДС, ДПК, ЗДДФЛ, ЗА, ЗМДТ, МСС, НСС и други свързани с дейността на дружеството, Кодекса на труда
-Висока степен на организираност, гъвкавост и аналитично мислене;
-Работно ниво на владеене на английски език.

Основни задължения
-Да подпомага главния счетоводител при подготовката на текущите декларации по ЗДДС и Персонален регистър в ТД на НАП, като събира и въвежда първичните счетоводни документи.
-Да води касата на дружеството.
-Спазва изискванията на Националните счетоводни стандарти и вътрешните правила на предприятието и представянето им в официални отчети на предприятието.
-Изпълнява процедурите за отчитане на инвестиционните разходи в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, и вътрешните правила на предприятието

Предимства на позицията:
-Отлична работна атмосфера и условия на труд;
-Възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие.
-Трудов договор на пълно работно време с 6 мес. пробен период
-Работно време от 8.30 - 17часа, 5 дни в седмицата
-Условията за социално, здравно осигуряване, застраховане - съгласно трудовото законодателство за тази длъжност

За кандидатстване, моля изпратете актуална автобиография със снимка.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

При интерес от страна на клиенти, регистрирани в ЗЕНИТ, моля свържете се с нас: 0886744888

Вторник, 02 Януари 2018 00:00

Техническа секретарка

Написана от

 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР/КА ползваща отлично английски и немски език

Нашият клиент е водеща холдингова компания в областта на строителството на обекти от различен характер

ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:
- Завършено висше образование;
- Владеене на английски и немски език писмено и говоримо;
- Висока езикова култура;
- Опит на подобна длъжност минимум 1-2 години, желателно в областта;
- Опит с държавни учреждения и работа с документация по европейски проекти;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Организира, контролира и координира графика на работни срещи на собственика;
- Извършва подготовка и координация на вътреши/външни заседания и работни срещи провеждащи се от Висшето ръководство на Холдинга;
- Координира, контролира и разпределя към заинтересованите отдели входяща/изходяща кореспонденция, като следи за нейното срочно изпълнение;
- Разпределя, съхранява, сканира, архивира входяща/изходяща документация на електронен и хартиен носител;
- Отговаря компетентно на постъпили запитвания от клиенти, конрагенти, външни заинтересовани страни;
- Подпомага работния процес на свързващите отдели и съдейства за работата на екипа в отделите и между тях;
- Изготвя документация за вътрешни и външни заинтересовани страни на /писма, справки, списъци, електронна поща/.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- Дългосрочен ангажимент в утвърдена компания, с възможност за доказване и развитие;
- Нормирано работно време от 8.30 до 17.30ч., събота и неделя се почива;
- Заплащане 1500лв., ТД, СО.

За кандидатсване, моля изпратете следните документи: автобиография със снимка на български и английски и/или немски език, както и мотивационно писмо на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ще се свържем с всички одобрени лица за интервю.

За клиенти на Зенит: 0886744888

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ/КА на зъболекарски и зъботехнически консумативи

ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:
- Завършено висше образование;
- Висока езикова култура и представителен външен вид;
- Отлични комуникационни и организационни умения;
- Активен шофьор, с възможност за чести пътувания;
- Опит на подобна длъжност минимум 2 години, желателно в областта;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Осъществява консултации и обслужване на клиентите на дружеството за дейността, асортимента, условията и процедурите за предоставяне на стоките (услугите);
- Контролира и подпомага популяризирането и демонстрацията на нови продукти (услуги) на място, при клиента;
- Контролира и подпомага осъществяването на директни продажби на продуктите (услуги) на клиенти;
- Развитие и разширяване на търговската мрежа от клиенти;

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
- Служебен автомобил, мобилен телефон и таблет;
- Нормирано работно време от 8.30 до 17.30ч., събота и неделя се почива;
- Заплата 1500лв., ТД, СО.

За кандидатстване, моля изпратете актуална автобиография със снимка на e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ще се свържем с всички одобрени кандидати за интервю.

При интерес от страна на клиенти, регистрирани в ЗЕНИТ, моля свържете се с нас: 0886744888

Вторник, 02 Януари 2018 00:00

РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР

Написана от

ТЪРСИМ за свой клиент РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Ръководи и организира дейността на производствения процес;
- Отговаря за своевременното решаване на възникнали проблеми във връзка с осъществяване на технологичния процес;
- Отговаря за действащите правила, норми и инструкции по технологията на производството;
- Носи отговорност за настъпили вреди от неправилни технологични решения;
- Осигурява комуникация на ръководството с работниците в производството;
- Организира и контролира своевременното снабдяване на завода с необходимите машини,инструменти и суровини;
- Контролира качеството на настройване, пренастройване, ремонта на оборудването и спазването на технологичната дисциплина;

ИЗИСКВАНИЯ:
- Завършено висше теническо образование;
- Да познава реда и изискванията за извършване на технологични замени на суровини и материали;
- Да познава нормативните актове и стандарти за технологичните и качествени характеристики на производството;
- Минимум 3 години опит на сходна позиция в производствени компании;
- Умения за ръководене на екип;

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
Възмогюжност за развитие и работа в утвърдена компания; Добро възнаграждение, ТД, СО.

Ако искате да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиограия със снимка на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
За клиенти на ЗЕНИТ, свържете се с нашите консултанти: 0886744888

Петък, 22 Декември 2017 00:00

Директор производство

Написана от

ТЪРСИМ ЗА СВОЙ КЛИЕНТ

ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО за предприятие за консервирани и замразени храни.

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Ръководи и контролира изцяло производствената дейност;
• Организира, планира, ръководи, контролира и мотивира производствения екип за изпълнението на производствените задачи;
• Разпределя задачите между подчинените и следи изпълнението им;
• Контролира технологичните процеси и отговаря за качеството на продукцията;
• Организира воденето и съхраняването на техническата документация.
• Следи за спазването на работния график;

ИЗИСКВАНИЯ:
• Висше образование - икономическо или друго подходящо за длъжността;
• Опит на подобна ръководна позиция в производствени компании над 3 години;
• Умения за добро планиране и спазване на срокове за изпълнение;
• Лидерски умения и опит в ръководенето на персонал;

Изпращайте CV на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Повече информация на www.zenyt.com

Петък, 22 Декември 2017 00:00

Търговски представител за маркираща техника

Написана от

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ за утвърдена търговска компания със съвременни стоки за маркиране, етикетиране, претегляне, опаковане, както и комплексно обзавеждане на търговски обекти и производствени предприятия от хранително-вкусовата промишленост

ИЗИСКВАНИЯ:
- Висше техническо/икономическо образование;
- Опит в областта на търговията минимум 2-3 години;
- Организирани и отговорни към поетите ангажименти;
- Много добри комуникативни и презентационни умения;
- Английски език - работно ниво;
- Умения за водене на преговори;
- Проучване, анализ и разширяване на търговската мрежа;
- Опит като търговец в областта на хранително-вкусовата промишленост е желателен;
- Активен шофьор с възможност за командировки в района;

***** Възможност за обучение на кандидати без опит, но със завършено висше образование;

Компанията ПРЕДЛАГА:
- Нормирано работно време, 2 почивни дни;
- Мотивиращо възнаграждение + бонуси при добри резултати, ТД, СО.
- Фирмено обучение и възможност за развитие в стабилна производствено-търговска фирма.

За кандидатстване, моля заповядайте в офиса на ЗЕНИТ.

За клиенти на ЗЕНИТ, моля свържете се с нас за повече информация за работното място, както и за уточнение за интервю - 0886744888, 0888750070

Търсещите работа са освободени от такси и комисионни, в съответствие с Чл. 2 и Чл. 4
от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.