ТЪРСИМ за свой клиент ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ към водеща хранителна борса в града и региона

ИЗИСКВАНИЯ:
- Средно / висше образование;
- Опит в областта на търговията минимум 1-2 години;
- Енергични и отговорни кандидати, с познания в областта на бързооборотните стоки;
- Организирани и отговорни към поетите ангажименти;
- Много добри комуникативни и презентационни умения;
- Умения за водене на преговори;
- Шофьорска книжка и активен шофьор;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- Въвеждащо обучение;
- Работа в утвърдена компания и разработена търговска мрежа;
- Възможност за професионално развитие;
- Нормирано работно време, събота през седмица, неделя се почива;
- Основно месечно възнаграждение + бонусна система;
- Служебен автомобил и телефон, ТД, СО.

За клиенти на ЗЕНИТ, моля свържете се с нас за повече информация за работното място, както и за уточнение за интервю - 0886744888

Търсещите работа са освободени от такси и комисионни, в съответствие с Чл. 2 и Чл. 4
от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

ТЪРСИМ за свой клиент ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ към водеща хранителна борса в града и региона

ИЗИСКВАНИЯ:
- Средно / висше образование;
- Опит в областта на търговията минимум 1-2 години;
- Енергични и отговорни кандидати, с познания в областта на бързооборотните стоки;
- Организирани и отговорни към поетите ангажименти;
- Много добри комуникативни и презентационни умения;
- Умения за водене на преговори;
- Шофьорска книжка и активен шофьор;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- Въвеждащо обучение;
- Работа в утвърдена компания и разработена търговска мрежа;
- Възможност за професионално развитие;
- Нормирано работно време, събота през седмица, неделя се почива;
- Основно месечно възнаграждение + бонусна система;
- Служебен автомобил и телефон, ТД, СО.

За клиенти на ЗЕНИТ, моля свържете се с нас за повече информация за работното място, както и за уточнение за интервю - 0886744888

Търсещите работа са освободени от такси и комисионни, в съответствие с Чл. 2 и Чл. 4
от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Неделя, 18 Март 2018 00:00

Домашна помощница

Написана от

ДОМАШЕН/НА ПОМОЩНИК/ЦА за почистване на голяма къща в близост до Резиденция "Евксиноград"

ИЗИСКВАНИЯ:
- Сериозни и отговорни кандидати;
- Организирани и енергични;
- Завършено средно образование;
- Опит в частни домове или в хотели като камериери/ки;
- Предимство - личен автомобил, с който да се пътува до работното място;

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Ежедневно почистване на къщата и гладене;

ПРЕДЛАГА СЕ:
- Дългосрочен ангажимент;
- Работно време от 9.00 до 17.00ч., събота и неделя се почива;
- Отлично възнаграждение, ТД, СО.

За информация, моля свържете се с нас: 0886744888

Кандидатства се лично в офиса на ЗЕНИТ.

Неделя, 18 Март 2018 00:00

Домашна помощница

Написана от

ДОМАШЕН/НА ПОМОЩНИК/ЦА за почистване на голяма къща в близост до Резиденция "Евксиноград"

ИЗИСКВАНИЯ:
- Сериозни и отговорни кандидати;
- Организирани и енергични;
- Завършено средно образование;
- Опит в частни домове или в хотели като камериери/ки;
- Предимство - личен автомобил, с който да се пътува до работното място;

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Ежедневно почистване на къщата и гладене;

ПРЕДЛАГА СЕ:
- Дългосрочен ангажимент;
- Работно време от 9.00 до 17.00ч., събота и неделя се почива;
- Отлично възнаграждение, ТД, СО.

За информация, моля свържете се с нас: 0886744888

Кандидатства се лично в офиса на ЗЕНИТ.

Неделя, 18 Март 2018 00:00

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Написана от

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Нашият клиент е водеща холдингова компания в областта на строителството на обекти от различен характер

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Управлява, организира и контролира счетоводната дейност на компанията в съответствие с политиката на холдинга;
- Следи и анализира финансовите резултати и своевременно осигурява на ръководството финансово-счетоводна информация;
- Консултира и подпомага дейността на ръководството при вземане на управленски решения;
- Изготвя финансово-счетоводната документация съобразно действащото законодателство, международните стандарти и всички нормативни изисквания;
- Съставя и подписва годишния финансов отчет;
- Контролира паричните стредства, материалните запаси, нематериалните активи, банкови сметки и задължения за плащане;
- Осъществява контакти с представители на финансови, данъчни и контролни органи и институции;


ИЗИСКВАНИЯ за заемане на длъжността:
- Висше икономическо образование, специалност „Счетоводство и контрол” или „Финанси”;
- Опит на същата позиция минимум 5 години;
- Предимство в областта на строителство, туризъм,
- Отлично познаване на българското данъчно, трудово и социално законодателство;
- Отлично познаване на ЗКПО, ЗДДС, ДОПК, ЗМДТ, ЗДДФЛ и други нормативни документи;
- Добро познаване на МСС и опит в прилагането им;
- Отлична компютърна грамотност, счетоводен продукт MACS 2000;
- Умения за планиране на времето и работа в динамична обстановка;
- Отговорност, съобразителност, лоялност;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- Дългосрочен ангажимент в утвърдена компания;
- Нормирано работно време, събота и неделя се почива;
- Атрактивно възнаграждение, ТД, СО.

За кандидатсване, моля изпратете актуална автобиография със снимка.

Ще се свържем с всички одобрени лица за интервю.

За клиенти на Зенит: 0886744888

Неделя, 18 Март 2018 00:00

ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК

Написана от

ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК за водеща холдингова компания в областта на строителството на обекти от различен характер

ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:
- Висше техническо образование – електроинженер;
- Познаване на нормативните актове и стандартите експлоатация на електро оборудване и системи;
- Минимум 5 години професионален опит, както и опит в ръководенето на екипи;
- Ръководни умения, оперативност, комуникативност, лоялност;
- Висока степен на отговорност при изпълнение на ресорните задачи;
- Да умее да работи в динамична среда;
- Стремеж към завършване на задачите в уговорения срок;

ОСНОВНИ задължения и отговорности:
- Организира, контролира и координира работния процес на група електромонтьори, касаеща експлоатацията, поддръжката и ремонтите на електрическите машини и съоръжения във всички административни, производствени бази и обекти собственост и изпълнявани от Дружеството;
- Ръководи ремонтни и други проекти по електрическа част, осъществява координация за експлоатация;
- Контролира състоянието и изправността на електрическата инсталация и съоръжения собственост на дружеството;
- Дава указания на работниците и служителите, относно правилната и безаварийна експлоатация на електрическите съоръженията, техниката и съоръжения с повишена опасност.
- Следи за спазването на изискванията за електро и пожарна безопасност при използването на електрическите системи и съоръжения в дружеството;
- Участва в провеждането на встъпителните и периодичните инструктажи по електробезопасност, включително и обучения за безопасна работа под напрежение;
- Планира и съставя графици за извършването на електротехнически ремонти и ежедневна поддръжка на електрическата система, съоръжения и техника в дружеството;
- Отчита вложените за ремонт на електрически уреди резервни части и материали;
- Разработва планове за периодични прегледи, текущи и основни ремонти на електрическите инсталации, машини и съоръжения;
- Организира и контролира периодичната профилактика на съоръженията;
- Отговаря за локализирането и отстраняването на възникнали повреди в апаратурата и оборудването;
- При невъзможност възникнала повреда да бъде отстранена с вътрешни ресурси след съгласуване с висшето ръководство взема съответните мерки за осигуряване на външни специалисти.
- Провежда инструктажите за безопасност на подчинените му ел. механици и монтьори и следи за тяхното спазване;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- Дългосрочен ангажимент в утвърдена компания;
- Нормирано работно време, събота и неделя се почива;
- Атрактивно възнаграждение, ТД, СО.

За кандидатсване, моля изпратете актуална автобиография със снимка на e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ще се свържем с всички одобрени лица за интервю.

За клиенти на Зенит: 0886744888

Четвъртък, 08 Март 2018 00:00

Търговски представител

Написана от

ТЪРСИМ за свой клиент ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ към водеща хранителна борса в града и региона

ИЗИСКВАНИЯ:
- Средно / висше образование;
- Опит в областта на търговията минимум 1-2 години;
- Енергични и отговорни кандидати, с познания в областта на бързооборотните стоки;
- Организирани и отговорни към поетите ангажименти;
- Много добри комуникативни и презентационни умения;
- Умения за водене на преговори;
- Шофьорска книжка и активен шофьор;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- Въвеждащо обучение;
- Работа в утвърдена компания и разработена търговска мрежа;
- Възможност за професионално развитие;
- Нормирано работно време, събота през седмица, неделя се почива;
- Основно месечно възнаграждение + бонусна система;
- Служебен автомобил и телефон, ТД, СО.

Моля свържете се с нас за повече информация и за уточнение за интервю на 0886744888

Търсещите работа са освободени от такси и комисионни, в съответствие с Чл. 2 и Чл. 4
от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Петък, 16 Март 2018 00:00

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

Написана от

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР ползващ отлично английски и немски език

Нашият клиент е водеща холдингова компания в областта на строителството на обекти от различен характер

ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:
- Завършено висше образование;
- Владеене на английски и немски език писмено и говоримо;
- Висока езикова култура;
- Опит на подобна длъжност минимум 1-2 години, желателно в областта;
- Опит с държавни учреждения и работа с документация по европейски проекти;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Организира, контролира и координира графика на работни срещи на собственика;
- Извършва подготовка и координация на вътреши/външни заседания и работни срещи провеждащи се от Висшето ръководство на Холдинга;
- Координира, контролира и разпределя към заинтересованите отдели входяща/изходяща кореспонденция, като следи за нейното срочно изпълнение;
- Разпределя, съхранява, сканира, архивира входяща/изходяща документация на електронен и хартиен носител;
- Отговаря компетентно на постъпили запитвания от клиенти, конрагенти, външни заинтересовани страни;
- Подпомага работния процес на свързващите отдели и съдейства за работата на екипа в отделите и между тях;
- Изготвя документация за вътрешни и външни заинтересовани страни на /писма, справки, списъци, електронна поща/.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- Дългосрочен ангажимент в утвърдена компания, с възможност за доказване и развитие;
- Нормирано работно време от 8.30 до 17.30ч., събота и неделя се почива;
- Заплащане 1500лв., ТД, СО.

За кандидатсване, моля изпратете следните документи: автобиография със снимка на български и английски и/или немски език, както и мотивационно писмо на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ще се свържем с всички одобрени лица за интервю.

За клиенти на Зенит: 0886744888

Търсим шофьори - доставчици за разнос на хранителни стоки до обекти на клиенти за града Варна
 
Работата изисква
 
- добро познаване на град Варна, шофьорска книжка кат. В
- Подробно запознаване на складовите артикули и на първичните съпровождащи стоката документи;
- Логистично и прецизно следене за товаренето на клиентската поръчка от склада и достави своевременно до клиента.
-Борави се с първични документи като стокови разписки и фактури;
- Работа в екип и динамична среда;
- Отговорно и грижливо отношение към поверените служебни микробуси
 
Фирмата Предлага
- Много добро възнаграждение ;
- Фирмени бонуси през сезона от 15 май - 30септември
 
За повече информация 0886744888
Вторник, 13 Март 2018 00:00

Продавачка за магазин домашни потреби

Написана от

Продавач - Конултант - ЖЕНА

Отговорности:
- Работа с клиенти
- Познаване на асортимента и поддържането на стоковите наличности.
- Работа с компютър, софтуерна програма, касов апарат и пос терминал.
- Поддържане на хигиената и реда в обекта според фирмените правила.
- Учтиво отношение към клиентите.
- Аранжира стоките на щанда и витрините;
- Следи за търговският вид и годността на предлаганите стоки.
- Следи за наличието на етикети и означение за продажната цена на предлаганите стоки.
- Информира прекият си ръководител за нередности.
- Изпълнява функцията на материално отговорно лице.
- Изпълнява и други задължения, възложени от прекият му ръководител или от управителя на търговския обект, свързани с работата му.


Предлагаме постоянен трудов договор,осигуровки, стартово заплащане 650лв+бонус в зависиност от месечният оборот, пет дневна работна седмица, работно време от 9ч.-18ч.

Предишен опит на подобна позиция се счита за предимство.
Одобрените кандидати по документи,ще бъдат поканени на интервю.
Молим за коректно отношение,не кандидатствайте,ако нямате желание и интерес за предложената позиция.

Изпращайте CV на e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., за повече 0886744888