За нас

3-Paths-to-Ultimate-Success-in-Staffing-Sales

КОНСУЛТАНТСКА ФИРМА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗЕНИТ има 22 годишен опит в организирането на ефективни кампании за набиране на персонал и установени процедури за насочено търсене на кадри.

Регистрирана в Министерството на труда и социалната политика с Удостоверение № 2236

В нашата работа използваме процедури за прецизен психологически подбор на персонал, като ползваме съвременни методики в областта на човешките ресурси.


Работим с екип от отлично обучени, мотивирани и отговорни служители, които имат богат опит в подбора, обучението и управлението на персонала.

Прилагайки съвременни процедури за подбор на персонал известни със своята надежност и бързина ние осигуряваме надеждни кадри и сигурен персонал на фирмите с които работим, което естествено води до изграждане на едно дългосрочно сътрудничество и партньорство с нашите клиенти.

Извършва подбор на кадри, чрез професионална мрежа от контакти и в кратки срокове може да ви осигури специалисти и мениджъри от различни области: финанси, търговия, маркетинг, информационни технологии, логистика, производство, администрация и др.
През изминалите години ние натрупахме богат опит в осигуряванетто на пълната гама от консултантски услуги в областта на Човешките ресурси.

В нашите екипи работят професионалисти доказали своите качества и умения пред нашите клиенти. В състояние сме да подпомогнем избора Ви на служители от най-низшите до най-висшите позиции във вашата организация при строга конфиденциалност по време на подбора.


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"


ЦПО към  "ЗЕНИТ 94" ООД е ЛИЦЕНЗИРАН от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ с Лицензия № 200312081/ 01.11.2003г.


ЦПО към „ЗЕНИТ 94„ ООД е включен в списъка на доставчиците на услуги, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съгласно чл. 7, ал. 2 от ПМС 251/21.10.2009 г.
За качеството на учебният процес се грижат над 30 хонорувани преподаватели, 3 секретар-консултанти,  методисти и технически персонал.Уютна обстановка, съвременно оборудвани учебни зали, квалифициран преподавателски състав - всичко това Ви осигурява отлични възможности за обучение и получаване на степен на професионална квалификация на МОН по следните професии, специалности:

Професионални обучения по професии, специалности с издаване на
Свидетелство за професионална квалификация на МОН – Образец 3-54


Професионално направление „Търговия на едро и дребно“, код 341    
   
1. Професия „Продавач-консултант”, код 341020
Специалност „Продавач-консултант”, код 3410201, СПК–2

Професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, код 344

2. Професия  “Оперативен счетоводител”, код 344030
Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, СПК–3

Професионално направление „Администрация и управление“, код 345

3. Професия „Сътрудник в бизнес услуги“, код 345040
Специалност „Бизнес услуги, код 3450401, СПК–2

4.Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код: 345050
Специалност “Малък и среден бизнес”, код 3450501, СПК–2

5. Професия “Касиер”, код 345060
Специалност “Касиер”, код 3450601, СПК–1

6.Професия “Икономист”, код 345120
Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204, СПК–3

7.Професия „Икономист“, код 345120
Специалност „Земеделско стопанство“, код 3451203, СПК–3

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 346
    
8. “Офис-мениджър”, код 346010
Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101, СПК–3
    
9. “Офис-секретар”, код 346020
Специалност “Административно обслужване”, код 3460201, СПК–2

Професионално направление „Приложна информатика“, код 482

10. Професия “Оператор на компютър”, код 482030
Специалност “Текстообработване”, код 4820301, СПК–1

Професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, код 621

11. Професия „Растениевъд„ код: 621030
Специалност „Селекция и семепроизводство”, код 6210305,СПК-2

12.Професия:” Фермер“,  код 621060
Специалност: “Земеделец“, код 6210601, СПК–2

13.Професия:” Фермер“, код 621060
Специалност: „Производител на селскостопанска продукция“, код 6210602, СПК–3

14.Професия “Животновъд”, код 621050
Специалност „Говедовъдство“, код 6210502, СПК-2

15.Професия “Животновъд”, код 621050
Специалност “Овцевъдство”, код 6210503, СПК-2

16.Професия „Работник в животновъдството“, код 621120
Специалност: „Овцевъдство и козевъдство“, 6211202, СПК-1
       
17.Професия „Работник в животновъдството“, код 621120
Специалност:  „Говедовъдство и биволовъдство“, код 6211201, СПК-1

18.Професия „Агроеколог„ код 621140
Специалност: Агроекология, код 6211401, СПК-3

Професионално направление Градинарство /паркове и градини/, код 622
   
19.Професия: "Озеленител", код 622020
Специалност: "Парково строителство и озеленяване", код 6220202, СПК-2

20.Професия: "Работник в озеленяванетокод", код 622030
Специалност: "Озеленяване и цветарство",код 6220301, СПК-1

Професионално направление Горско стопанство, код 623
      
21.Професия „Работник в горското стопанство“, код 623060
Специалност „Лесокултурни дейности“, код 6230601, СПК-1

22.Професия „Работник в горското стопанство“, код 623060
Специалност „Дърводобив“, код 6230602–СПК-1

23.Професия „Работник в горското стопанство“, код 623060
Специалност „Дивечовъдство“, код 6230603–СПК-1

24.Професия „Работник в горското стопанство“, код 623060
Специалност „Билкарство“, код 6230604, СПК-1

25.Професия „Техник-лесовъд“, код: 623010,
Специалност: "Горско стопанство и дърводобив", код 6230102, СПК-3
      
Професионално направление „Социална работа и консултиране“, код 762
      
26.Професия “Сътрудник социални дейности”, код 762020
Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, СПК – 3

27.Професия „Помощник-възпитател”, код 762030
Специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК–3

28.Професия „Социален асистент”, код 762040
Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК–2
      
29.Професия „Социален асистент”, код 762040
Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК–2
      
Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, код 811
      
30.Професия “Хотелиер”, код 811010
Специалност “Организация и управление на хотел”, код 8110101, СПК–3.
      
31.Професия “Сервитьор-барман”, код 811080
Специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801,  СПК–2
      
32.Професия “Камериер”, код 811030
Специалност ”Хотелиерство”, код 8110301, СПК–1
      
Професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“, код 815
      
33.Професия „Фризьор”, код 815010
Специалност „Фризьорство”, код 8150101, СПК–2

34.Професия „Фризьор”, код 815010
Специалност „Организация и технология на фризьорските услуги”, код 8150102, СПК-3

35.Професия „Козметик”, код 815020
Специалност „Козметика”, код 8150201, СПК–2

36.Професия „Козметик”, код 815020
Специалност „ Организация и технология на козметичните услуги”, код 8150202, СПК–3

37.Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030
Специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика”, код 8150301, СПК–2
    
38.Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030
Специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност”, код 8150302, СПК–3
      
Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851
      
39. Професия „Еколог”, код 851010
Специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, СПК–3