ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПРЕЗ 2017г.

  • Необходимо е да носите ЛК и ксерокопие на ЛК;

  • Всички такси за изпити към съответните университети се заплащат на място в офиса на "ЗЕНИТ" или по банкова сметка за съответния университет;

  • Справочници, молби и заявления ще получите при нас.