Прием на документи за редовните кандидатстудентски изпити през 2018г. в гр. Врана в Център за професионално обучение “ЗЕНИТ”, адрес ул.“Драгоман” № 5, ет. 2

ЦПО „ЗЕНИТ“ Ви кани да се възползвате от услугата – подаване на документи за кандидатстудентски изпити, с която да спестите време и средства, без да се налага лично да пътувате до града и желания за кандидатстване от Вас университет!

Необходими документи:
- Документ за самоличност и ксерокопие на документа;
- Диплома оригинал и фотокопие на дипломата за средно образование;
- Документи от състезания или олимпиади – оригинал и ксерокопие;
- Молби, заявления и документи за платени такси – в офиса на ЗЕНИТ.

Кандидатстудентските документи са специфични за всяко висше училище и се осигуряват от СЪОТВЕТНОТО БЮРО за прием.

За всички висши училища се предоставят справочници за информация за конкурсните изпити.

Технология на самия прием:

Кандидатите чрез програмата, която са изтеглили от сайта на НАПС /www.naps.bg/ попълват В ОТДЕЛНА БАЗА ДАННИ всичките си адресни, дипломни и др. данни и избират университет(и), изпит(и) и специалност(и).

Това може да се направи от вкъщи, от училище, от съседното Интернет кафе, или място където има Интернет.

До идването на кандидата в бюрото за прием това е само заявка, която може да бъде променяна от кандидатите многократно. На кандидатите им се указва как да платят по банков път таксата на НАПС и в бюрото заплащат таксите на университетите (без СУ и МГУ, за които също се плаща по банков път)

В бюрото представят ксерокопие на лична карта (при редовните изпити и на диплома) и лична карта за сверка.

В бюрото се проверява дали в програмата оценките от дипломата са нанесени коректно, както и оценките от матура ако има такива.

Попълва се оригиналната молба с адресни, дипломни и др. данни и изпит(и) и специалност(и) спрямо посоченото в програмата, дава се входящ номер и кандидата се подписва.

След това кандидата получава подпечатан талон и разпечатка за явяване на изпит.