ЗА РЕДОВНИТЕ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

  • Документ за самоличност и ксерокопие на документа;
  • Диплома оригинал и фотокопие на дипломата за средно образование;
  • Документи от състезания или олимпиади - оригинал и ксерокопие;
  • Молби, заявления и документи за платени такси - в офиса на ЗЕНИТ.

!!! Кандидатстудентските документи са специфични за всяко висше училище и се осигуряват от СЪОТВЕТНОТО БЮРО за прием. За всички висши училища се предоставят справочници за информация за конкурсните изпити.

ТЕХНОЛОГИЯ НА САМИЯ ПРИЕМ:

За първи път в България през кандидатстудентска кампания 2008 НАПС предлага нова „европейска” услуга – подаване на заявки за кандидатстване във ВУ чрез Интернет!

Кандидатите чрез програмката, която са изтеглили от сайта на НАПС /www.naps.bg/ попълват В ОТДЕЛНА БАЗА ДАННИ всичките си адресни, дипломни и др. данни и избират университет(и), изпит(и) и специалност(и).

Това може да се направи от вкъщи, от училище, от съседното Интернет кафе, или място където има Интернет.

До идването на кандидата в бюрото за прием това е само заявка, която може да бъде променяна от кандидатите многократно. На кандидатите им се указва как да платят по банков път таксата на НАПС и в бюрото заплащат таксите на университетите (без СУ и МГУ, за които също се плаща по банков път)

В бюрото представят ксерокопие на лична карта (при редовните изпити и на диплома) и лична карта за сверка.

В бюрото се проверява дали в програмката оценките от дипломата са нанесени коректно, както и оценките от матура ако има такива.

Попълва се оригиналната молба с адресни, дипломни и др. данни и изпит(и) и специалност(и) спрямо посоченото в програмата, дава се входящ номер и кандидата се подписва.

След това кандидата получава подпечатан талон и разпечатка за явяване на изпит.