ОБУЧЕНИЯ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

 *Обученията се предлага в дневна, вечерна, съботно-неделна и ОНЛАЙН ФОРМА

 • Агроекология и климат – 18часа
 • Биологично земеделие – 18часа
 • Обучение по част от професия „Фермер“ – 150часа
 • Опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор
 • Обучение по Подмярка 6.1. – „Стартова помощ за млади земеделски производители“
 • Обучение по Подмярка 6.3 – „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“
 • Професионални потребители и дистрибутори на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“ – цена 350лв.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЕЖЕГОДНИ ОБУЧЕНИЯ – ЦЕНА 130лв.

 • Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба РД-07-2
 • Координатор по безопасност и здраве в строителството -задължителен ежегоден курс по наредба РД 07-2 и Наредба № 2
 • Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
 • Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.
 • Екология и опазване на околната среда

 

ОБУЧЕНИЯ С ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА МОН

Обученията се предлага в дневна, вечерна, съботно неделна и ОНЛАЙН ФОРМА

ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД

ЕКОЛОГ

АГРОЕКОЛОГ

ФЕРМЕР

ОЗЕЛЕНИТЕЛ

ЖИВОТНОВЪД

РАСТЕНИЕВЪД

-------------------------------------

 • ОФИС-МЕНИДЖЪР
 • ОФИС-СЕКРЕТАР
 • ИКОНОМИСТ
 • ХОТЕЛИЕР

----------------------------------------------

СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

-------------------------------------------

 • СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС
 • СЪТРУДНИК В БИЗНЕС УСЛУГИ

-------------------------------------------

КОЗМЕТИК

ФРИЗЬОР

МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ

 

ЧУЖДОЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

 

Вид обучение

Бр. часове

График на обучение

Индивидуално обучение, цена

Цена в група

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА:

 • начинаещи
 • напреднали
 • за деца и ученици

30 уч.ч.

Дневни, вечерни, съботно -неделни

12лв.

100лв.

НЕМСКИ ЕЗИК ЗА:

 • начинаещи
 • напреднали
 • за деца и ученици

30 уч.ч.

Дневни, вечерни, съботно -неделни

12лв.

100лв.

РУСКИ ЕЗИК ЗА:

деца, ученици и възрастни

30 уч.ч.

Дневни, вечерни, съботно -неделни

12лв.

100лв.

Италиански, испански, португалски, гръцки, турски 

20уч.ч.

Дневни, вечерни, съботно -неделни

15лв.

-

Български език за чужденци

20уч.ч.

Дневни, вечерни, съботно -неделни

15лв.

-

 

Записване на 0888750070, 0886744888, 052602490