Оперативен счетоводител с минимум една година стаж

Търсим за свой клиент Оперативен счетоводител с минимум 1 година стаж

Изисквания към кандидатите:
-Висше икономическо образование, специалност счетоводство и контрол или финанси;
-Опит на подобна позиция – минимум 1 годиниа
-Много добра компютърна грамотност - да ползва - Word, Excel, Power Point, интернет и счетоводен софтуер „Плюс – минус„, „Уоркфлоу“
-Умение за работа с офис техника
-Да познава Законът за счетоводството, нормативните актове, свързани с отчетността в предприятията: ЗКПО, ЗДДС, ДПК, ЗДДФЛ, ЗА, ЗМДТ, МСС, НСС и други свързани с дейността на дружеството, Кодекса на труда
-Висока степен на организираност, гъвкавост и аналитично мислене;
-Работно ниво на владеене на английски език.

Основни задължения
-Да подпомага главния счетоводител при подготовката на текущите декларации по ЗДДС и Персонален регистър в ТД на НАП, като събира и въвежда първичните счетоводни документи.
-Да води касата на дружеството.
-Спазва изискванията на Националните счетоводни стандарти и вътрешните правила на предприятието и представянето им в официални отчети на предприятието.
-Изпълнява процедурите за отчитане на инвестиционните разходи в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, и вътрешните правила на предприятието

Предимства на позицията:
-Отлична работна атмосфера и условия на труд;
-Възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие.
-Трудов договор на пълно работно време с 6 мес. пробен период
-Работно време от 8.30 - 17часа, 5 дни в седмицата
-Условията за социално, здравно осигуряване, застраховане - съгласно трудовото законодателство за тази длъжност

За кандидатстване, моля изпратете актуална автобиография със снимка.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

При интерес от страна на клиенти, регистрирани в ЗЕНИТ, моля свържете се с нас: 0886744888

Допълнителна информация

  • Статус: Набиране на кандидати
  • Местоположение: Варна
  • Как се кандидатства: За кандидатстване, моля заповядайте в офиса на "ЗЕНИТ" от 10ч. до 13ч. в гр. Варна на ул."Драгоман" № 5, ет.3 или изпратете CV на e-mail:office@zenyt.com, уточнете позицията за която кандидатствате
  • ::