САМОСТОЯТЕЛЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

САМОСТОЯТЕЛЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Изисквания:
1. Отлично познаване на нормативната уредба в областта на счетоводството; познаване на данъчно-осигурителното и трудово законодателство; МСС и НСС
2. Висше икономическо образование;
3. Много добра компютърна грамотност - Excel, Word и счетоводен софтуер (работата със ЕЛИТ софтуер е предимство)
4. Практически опит на подобна позиция минимум 3 години;
5. Опит в счетоводството при ТРЗ, ДДС, ВОП, ВОД, внос, износ, производство
6. Комуникативност и инициативност;
7. Умения за водене на бизнес кореспонденция;
8. Умение за поставяне на приоритети; Умение за работа в екип, Организираност;


Описание на длъжността:
Осъществява предварителен, текущ и последващ контрол по отношение на всички първични и вторични счетоводни документи в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, ЗДДС и с оглед на всички изисквания на законодателството.
- Осчетоводяване на документация;
- Изготвяне на месечни отчети по ДДС;
- Изготвяне на месечни и периодични счетоводни отчети;
- Поддържане на контакти с държавни и финансови институции;
- Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи;
- Изготвяне на периодични справки;
- Издаване на фактури и други счетоводни документи;
- Изготвяне на платежни документи за страната и чужбина, валутни разплащания;
- Комуникация с клиенти и проверяващи органи;
- Изготвя необходимите на ръководството справки, отчети и анализи;
- Изготвя и подава различни документи в НАП, НОИ и КФН съгласно ЗКПО,ЗДДФЛ и трудовото законодателство;
- Изготвя ежемесечно регистрите по ЗДДС /дневници и справка декларация по ЗДДС/ и отговаря за коректността на подадената информация и подаването й в срок;
- Изготвя и подава ИНТРАСТАТ декларации, справки към БНБ, годишни декларации;
- Следи и прилага промените в нормативната уредба;
- Осъществява текущото осчетоводяване на постъпващите в компанията счетоводни документи;
- Осчетоводява работните заплати;
- Следене на разплащанията с контрагенти;
- Изготвяне на ГФО;

Ако желаете да кандидатствате изпратете актуална автобиография на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Допълнителна информация

  • Статус: Набиране на кандидати
  • Местоположение: Варна
  • Как се кандидатства: За кандидатстване, моля заповядайте в офиса на "ЗЕНИТ" от 10ч. до 13ч. в гр. Варна на ул."Драгоман" № 5, ет.3 или изпратете CV на e-mail:office@zenyt.com, уточнете позицията за която кандидатствате
  • ::