Електротехник-електромонтьор

Електротехник-електромонтьор за утвърдено предприятие

ИЗИСКВАНИЯ:
- Средно техническо образование;
- Професионален опит – мин. 1 година като електротехник или монтьор;
- Придобита квалификационна група по безопасност и здраве при работа в електрически уредби;
- Познаване на схемите за скачване на различни видове ключове, контакти, звънци, трансформатори, електромери и електроразпределителни табла и видовете кабели и кабелни съоръжения;
- Познаване на реда и изискванията за извършване на ремонтни работи по електромрежите и електроинсталациите;
- Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасна експлоатация, профилактика, ремонт и поддръжка на оборудването;
- Да е способен на бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните дейности, в това число при аварии и природни бедствия;

ОТГОВОРНОСТИ:
- Контролира и отговаря за нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации.
- Извършва всички видове ремонтни работи по електрическата инсталация, както и на апаратури, уредби, табла и прибори;
- Носи отговорност за настъпили вреди от неизправности в електроинсталациите и противопожарните съоръжения;

ПРЕДЛАГА СЕ:
- РВ график на 12 часа, работно облекло;
- РЗ много добро заплащане, ТД, СО.

За информация и кандидатстване: 0886744888

Допълнителна информация

  • Статус: Набиране на кандидати
  • Местоположение: Варна
  • Как се кандидатства: За кандидатстване, моля заповядайте в офиса на "ЗЕНИТ" от 10ч. до 13ч. в гр. Варна на ул."Драгоман" № 5, ет.3 или изпратете CV на e-mail:office@zenyt.com, уточнете позицията за която кандидатствате
  • ::